AAA
aa
banner-3
kompaniýasy

HoşgeldiňizAHCOF

söýgi we yhlas bilen

AHCOF Senagat Ösüş Ş. oba hojalyk önümleriniň eksport mukdary 1,1 milliard ABŞ dollaryndan, ýyllyk satuw girdejisi bolsa 7,3 milliard RMB-dan geçýär.Biziň kompaniýamyz häzirki wagtda oba hojalygyny senagatlaşdyrmakda milli öňdebaryjy kärhana we Hytaýyň Söwda palatasynyň I / E azyk önümleri, ýerli önümler we haýwan önümleri önümleri boýunça başlygynyň orunbasary.

köpräk oka

artykmaçlygymyz

"Hil bilen gowşuryş wagtynyň arasynda bilelikde ýaşamak, hyzmat bilen özara peýdalaryň arasynda bilelikde ýaşamak" ýaly ýörelgelere ýapyşyp, özara ösüş gazanmak we ýagty geljegi döretmek üçin siziň bilen hyzmatdaşlyga garaşýarys!

Önümimiz

Dokma dokumasynyň iki setirinde AHCOF dokma hünäri, Dokalan seriýalarda bengalin / ýüplük boýag barlagy / krep / poli span / etrap çelisi bar, poli we etrap tarapynda çap.

 • cate_img cate_img

  Mata

 • cate_imgcate_img

  Öý dokma

 • cate_imgcate_img

  Egin-eşik

 • cate_imgcate_img

  Gorag

AHCOF habarlary